Microsoft Developing Asp.Net 4.5 Mvc Web Applications (M20486)

Sağlayıcı:Microsoft
Kategori:Development
Eğitim Adı:.NET Eğitimi
Eğitim Süresi:5 gün

Eğitim Hakkında

Bu eğitimde .NET Framework 4.5 araçlarını ve teknolojilerini kullanarak ileri seviye ASP.NET Model-View-Controller (MVC) 5 uygulamalarını geliştirmeyi öğreneceksiniz. Kodlama faaliyetleri aracılığıyla web uygulamalarının performans ve ölçeklenebilirliğini geliştirmeyi öğrenecek, Web Form’larıyla karşılaştırmalı olarak ASP.NET MVC 5’i tanıyacak ve ne zaman hangisinin kullanılabileceğini veya kullanılması gerektiğini öğreneceksiniz. Kullanıcı arayüzünü, veri erişimini ve uygulama mantığını ayıran web siteleri yaratabileceksiniz.

Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

 • Microsoft Web teknolojileri yığını ve herhangi bir uygulama geliştirmek için kullanılacak uygun teknolojiyi seçme
 • Birtakım işlevsel gereklilikleri, kullanıcı arayüzü gerekliliklerini karşılayacak ve iş modellerine hitap edecek bir web uygulamasının mimari ve uygulaması
 • MVC 5 Model’leri ve model yöntemleri, özellikler ve olaylar dahilinde işletme mantığı tatbik eden kod yazma
 • Kullanıcı etkileşimi ve model güncellemelerini yönetmek ve görünüşleri (view) seçmek ve karşılamak için MVC 5 uygulamasına denetleyiciler (controller) ekleme
 • Bir MVC 5 uygulamasında veri gösteren ve düzenleyen, model ve denetleyicilerle etkileşim kuran görünüşler yaratmak
 • Visual Studio 2012’deki bir uygulama için birim testleri ve hata ayıklama araçlarını çalıştırma ve sorun çözme için bir uygulama yapılandırma
 • Kullanıcılara kullanışlı URL’ler ve mantıklı bir navigasyon hiyerarşisi sunmak için ASP.NET routing engine kullanan bir web uygulaması geliştirme
 • Bütün bir MVC 5 web uygulaması genelinde, kurumsal marka oluşturma dâhil, tutarlı bir görünüş ve hissiyat hayata geçirme
 • Bir uygulama tarafından kullanılan network bant genişliğini azaltmak ve kullanıcı isteklerine verilen cevapları hızlandırmak için kısmi sayfa güncellemelerini ve önbelleğe almayı kullanma
 • İstemci tabanlı çalışan ve bir MVC 5 web uygulamasının cevap verebilirliğini optimize etmek için jQuery’den faydalanan JavaScript kodu yazmak
 • Bir MVC 5 web uygulamasında tam bir üyelik sistemi uygulama
 • Kötü niyetli saldırılara karşı koyan ve kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini koruyan bir MVC uygulaması inşa etmek
 • Bir Windows Azure web hizmeti yazmak ve onu MVC 5 uygulamasından çağırmak/aramak
 • Web API ve geliştiricilerin bir uygulamaya neden Web API ekleyebilecekleri
 • Tarayıcı isteklerinin bir MVC 5 uygulaması tarafından ele alınma yönteminde değişiklik yapma
 • Bir ASP.NET MVC 5 web uygulamasını, bir geliştirme bilgisayarından bir web sunucusuna test ya da üretim için paketleme ve deploy etme

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

 • Bireysel ya da ekip tabanlı, küçük ya da büyük geliştirme ortamlarında Microsoft Visual Studio 2010 kullanan profesyonel web geliştiricileri
 • Gelişmiş web uygulamaları geliştirmekle ilgilenen ve işlenen HTML’yi ayrıntılı bir şekilde yönetmek; kullanıcı arayüzü, veri erişimi ve uygulama mantığını ayıran web siteleri yaratmayı öğrenmek isteyen geliştiriciler.

Eğitim İçeriği

1. ASP.NET MVC 5’i Keşfetme

 • Microsoft Web Teknolojileri
 • ASP.NET 4.5
 • ASP.NET MVC 5

2. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamaları Tasarlama

 • Projelendirme Aşamasında Planlama
 • Modelleri, Denetleyicileri ve Görünüşleri Dizayn Etme

3. ASP.NET MVC 5 Modelleri Geliştirme

 • MVC Modelleri Yaratma
 • Verilerle Çalışma

4. ASP.NET MVC 5 Denetleyicileri Geliştirme

 • Denetleyiciler ve Aksiyonlar Yazma
 • Aksiyon Filtreleri Yazma

5. ASP.NET MVC 5 Görünüşleri Geliştirme

 • Razor Syntax ile Görünüşler Yaratma
 • HTML Yardımcıları Kullanma
 • Görünüşlerde Kod Tekrar Kullanımı

6. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarını Sınama ve Hata Ayıklama

 • MVC Bileşenleri Birim Testi
 • Olağandışı Durum İşleme Stratejisi Uygulama

7. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarını Yapılandırma

 • Bilgi Mimarisini Analiz Etme
 • Route’ları (rota/güzergah) Ayarlama
 • Navigasyon Yapısı Yaratma

8. ASP.NET MVC 5 Uygulamalarına Biçem Uygulama

 • Şablon Görünüşleri Kullanma
 • Bir MVC Uygulamasına CSS Uygulama
 • Uyarlanabilir Kullanıcı Arayüzü Yaratma

9. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarında Yanıt Veren Sayfalar Yaratma

 • AJAX ve Kısmi Sayfa Güncellemeleri Kullanma
 • Bir Önbelleğe Alma Stratejisi Gerçekleştirme

10. Yanıt Veren MVC 5 Web Uygulamaları İçin JavaScript ve jQuery Kullanma

 • JavaScript Kodu İşleme ve Çalıştırma
 • jQuery ve jQueryUI Kullanma

11. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarına Erişimi Denetleme

 • Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Uygulama
 • Roller ve Üyelik Atama

12. Aksaklıklara Dayanıklı ASP.NET MVC 5 Web Uygulaması Yaratma

 • Güvenli Siteler Geliştirme
 • Durum Yönetimi

13. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarında Windows Azure Web Hizmetlerini Kullanma

 • Windows Azure
 • Windows Azure Hizmetleri Dizayn Etme ve Yazma
 • Bir Web Uygulamasında Windows Azure Hizmetleri Kullanma

14. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarında Web API’leri Uygulama

 • Bir Web API Geliştirme
 • Mobil ve Web Uygulamalarından Bir Web API Çağırma/Arama

15. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarında İstekleri Yönetme

 • HTTP Modülleri ve HTTP İşleyicilerini Kullanma
 • Web Sockets Kullanma

16. ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarını Deploy Etme

 • Web Uygulamalarını ve MVC 5 Uygulamalarını Deploy Etme

Bilgisayarlı Uygulama 1: ASP.NET MVC 5’i Keşfetme

 • Bir Foto Paylaşma Uygulaması, Web Sayfası Uygulaması, Web Formları Uygulaması ve MVC Uygulamasını Keşfetme

Bilgisayarlı Uygulama 2: ASP.NET MVC 5 Web Uygulamaları Tasarlama

 • Modeller, Denetleyiciler ve Görünüşler Planlama
 • Bir MVC Uygulaması Tasarlama

Bilgisayarlı Uygulama 3: ASP.NET MVC 5 Modelleri Geliştirme

 • MVC Projesi Yaratma ve Bir Model Ekleme
 • Visual Studio’da Yeni Bir SQL Azure Veritabanı Yaratma
 • MVC Modellerine Özellikler ve Yöntemler Ekleme
 • MVC Modelinde Görüntüleme ve Düzenleme Ek Açıklamaları, (Annotaions) Kullanma

Bilgisayarlı Uygulama 4: ASP.NET MVC 4 Denetleyicileri Geliştirme

 • Bir MVC Denetleyicisi Ekleme ve Aksiyonları Yazma
 • Bir Denetleyicideki Aksiyon Filtrelerini Yazma
 • Foto Denetleyicisini Kullanma

Bilgisayarlı Uygulama 5: ASP.NET MVC 5 Görünüşleri Geliştirme

 • Fotoğraf Gösterimi ve Yeni Fotolar İçin Bir Görünüş Ekleme
 • Kısmi Görünüş Yaratma ve Kullanma
 • Anasayfa Görünüşü Ekleme ve Görünüşleri Sınama

Bilgisayarlı Uygulama 6: ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarını Sınama ve Hata Ayıklama

 • Birim Testleri Gerçekleştirme
 • Olağandışı Durum İşleme Yapılandırma

Bilgisayarlı Uygulama 7: ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarını Yapılandırma

 • Routing (Rotalama/Yönlendirme Dağıtım) Motorunu Kullanma
 • Navigasyon Kontrollerini Geliştirme

Bilgisayarlı Uygulama 8: ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarına Biçemler Atama

 • Şablon Görünüşleri Kullanma
 • Bir MVC Uygulamasına Tutarlı Bir Görünüş ve Hissiyat Verme
 • Farklı Tarayıcılar İçin WebSayfaları Uyarlama

Bilgisayarlı Uygulama 9: ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarında Yanıt Veren Sayfalar Yaratma

 • Kısmi Sayfa Güncellemelerini Kullanma
 • ASP.NET Önbelleklerini Yapılandırma

Bilgisayarlı Uygulama 10: Yanıt Veren MVC 5 Web Uygulamaları İçin JavaScript ve jQuery Kullanma

 • Kullanıcılara Cevap Vermek İçin jQuery Kullanma
 • Kullanıcı Arayüzü Yaratmak İçin jQuery UI Kullanma

Bilgisayarlı Uygulama 11: ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarına Erişimi Kontrol Etme

 • Kimlik Doğrulama ve Üyelik Sağlayıcılarını Ayarlama
 • Oturum Açma ve Kayıt Görünüşlerini Yaratma
 • Kaynaklara Erişim Yetkisi Verme
 • Şifre Sıfırlama Görünüşü Yaratma

Bilgisayarlı Uygulama 12: Aksaklıklara Dayanıklı Bir ASP.NET MVC 5 Web Uygulaması Yaratma

 • Kullanıcı Tercihlerini Depolama
 • Foto Galeride Kullanıcı Tercihlerini Kullanma

Bilgisayarlı Uygulama 13: Windows Azure Web Hizmetlerini ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarında Kullanma

 • Bir Windows Azure Hizmeti Yaratma ve Kodlama
 • Bir Windows Azure Hizmetinden Veri Kullanma

Bilgisayarlı Uygulama 14: ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarında Web API’ları Uygulama

 • MVC 5’te Bir Web API Geliştirme
 • REST İsteklerini Yönetecek Route’lar ve Denetleyiciler Ekleme
 • İstemci Tabanlı Kod’dan RESTful hizmetler çağırmak/aramak

Bilgisayarlı Uygulama 15: ASP.NET MVC 5 Web Uygulamalarında İstekleri Yönetme

 • Web Socket kullanan bir Web Handler Yazma
 • Foto Paylaşma Uygulamasında Bir Sohbet Odası Yaratma

Bilgisayarlı Uygulama 16: ASP.NET MVC 5 Web Uygulamaları Deploy Etme

 • Bir Uygulamayı Windows Azure’a Deploy Etme
 • Tamamlanan Uygulamayı Sınama