Microsoft Querying Data With Transact-Sql (M20761)

Sağlayıcı:Microsoft
Kategori:Database
Eğitim Adı:Microsoft Transact-Sql Eğitimi
Eğitim Süresi:5 gün

Eğitim Hakkında

Bu eğitim, öğrencilere Transact-SQL’i tanıtmak için tasarlanmıştır. Başlangıçta SQL Server müfredatındaki diğer eğitimler için bilgi ihtiyacı duyan öğrencilere ayrı bir eğitim şeklinde öğretilecek biçimde tasarlanmıştır. Daha sonra ise 70-761 kodlu sınava girmek için gerekli diğer beceriler öğretilmektedir.

Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

Bu eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler: 

 • SQL Server 2016’nın temel özellikleri ve bileşenlerini açıklayabilecek.
 • T-SQL’ı ve kümeleri açıklayabilecek ve mantığı ifade edebilecektir.
 • Tek tablolu bir SELECT tümcesi yazabilecektir.
 • Birden çok tablolu bir SELECT tümcesi yazabilecektir.
 • Filtreleme ve sıralama ile SELECT tümceleri yazabilecektir.
 • SQL Server’ın veri tiplerini nasıl kullandığını açıklayabilecektir.
 • DML tümceleri yazabilecektir.
 • Bütünleşik fonksiyonlar kullanan sorgular yazabilecektir.
 • Verileri birleştiren sorgular yazabilecektir.
 • Alt sorgular yazabilecektir.
 • Görünümleri ve tablo değerlemeli fonksiyonları oluşturabilecek ve uygulamaya koyabilecektir.
 • Sorgu sonuçlarını birleştirmek için hazır operatörleri kullanabilecektir.
 • Pencere sıralama, ofset, ve birleştirme fonksiyonlarını kullanan sorgular yazabilecektir.
 • Pivot, pivot dışı, yuvarlama ve küp uygulayarak verileri dönüştürebilecektir.
 • Saklanan prosedürleri oluşturabilecek ve uygulamaya koyabilecektir.
 • T-SQL koduna değişkenler, koşullar ve döngüler gibi programlama yapılarını ekleyebilecektir.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

Eğitimin temel amacı, öğrencilere Veritabanı Yönetimi, Veritabanı Geliştirme ve İş Zekası gibi tüm SQL Server ile ilgili disiplinlerde kullanılan Transact-SQL dilini iyi bir şekilde anlama imkanı tanımaktır. Bu nedenle de bu eğitimin hedef aldığı birincil kitle: veritabanı yöneticileri, veritabanı geliştiricileri ve iş zekası profesyonelleridir.

Eğitim İçeriği

 • Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2016
 • Module 2: Introduction to T-SQL Querying
 • Module 3: Writing SELECT Queries
 • Module 4: Querying Multiple Tables
 • Module 5: Sorting and Filtering Data
 • Module 6: Working with SQL Server 2016 Data Types
 • Module 7: Using DML to Modify Data
 • Module 8: Using Built-In Functions
 • Module 9: Grouping and Aggregating Data
 • Module 10: Using Subqueries
 • Module 11: Using Table Expressions
 • Module 12: Using Set Operators
 • Module 13: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions
 • Module 14: Pivoting and Grouping Sets
 • Module 15: Executing Stored Procedures
 • Module 16: Programming with T-SQL
 • Module 17: Implementing Error Handling
 • Module 18: Implementing Transactions