Microsoft Administering A Sql Database Infrastructure (M20764)

Sağlayıcı:Microsoft
Kategori:Database
Eğitim Adı:Microsoft Sql Database Eğitimi
Eğitim Süresi:5 gün

Eğitim Hakkında

Bu eğitim, SQL Server veritabanlarını yöneten ve bakımlarını yapan öğrencilere, SQL Server veritabanı altyapısını yönetmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri vermektedir. Ayrıca SQL Server veritabanlarından içerik sunan uygulamaları geliştiren kişilerce de tercih edilebilir.

Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

 • Bu eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler:
 • Kullanıcıların kimliklerini doğrulayabilecek ve kullanıcıları yetkilendirebilecektir
 • Sunucu ve veritabanı rollerini atayabilecektir
 • Kullanıcılara kaynaklara erişim yetkisi verebilecektir
 • Verileri şifreleme ve denetim ile koruyabilecektir
 • Geri kurtarma modellerini ve yedekleme stratejilerini açıklayabilecektir
 • SQL Server veritabanlarının yedeklerini alabilecektir
 • SQL Server veritabanlarını geri yükleyebilecektir
 • Veritabanı yönetimini otomatik hale getirebilecektir
 • SQL Server ajanı için güvenliği yapılandırabilecektir
 • Alarm ve bildirimleri yönetebilecektir
 • PowerShell kullanarak SQL Server’ı yönetebilecektir
 • SQL Server’a erişimi takip edebilecektir
 • SQL Server altyapısını izleyebilecektir
 • SQL Server altyapısının sorunlarını tespit edip giderebilecektir
 • Verileri içe ve dışa aktarabilecektir

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

Bu eğitimin birincil hedef kitlesi, SQL Server veritabanlarını yöneten ve bakımlarını yapan kişilerdir. Bu kişiler, birincil sorumluluk alanları olarak veritabanı yönetimi ve bakımı işlerini yapmakta veya veritabanlarının asıl işlerinde kilit bir rol oynadığı ortamlarda çalışmaktadırlar.

Bu eğitimin ikincil hedef kitlesi ise SQL Server veritabanlarından içerik sunan uygulamaları geliştiren kişilerdir.

Eğitim İçeriği

 • Module 1: SQL Server Security
 • Module 2: Assigning Server and Database Roles
 • Module 3: Authorizing Users to Access Resources
 • Module 4: Protecting Data with Encryption and Auditing
 • Module 5: Recovery Models and Backup Strategies
 • Module 6: Backing Up SQL Server Databases
 • Module 7: Restoring SQL Server 2016 Databases
 • Module 8: Automating SQL Server Management
 • Module 9: Configuring Security for SQL Server Agent
 • Module 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications
 • Module 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell
 • Module 12: Tracing Access to SQL Server with Extended events
 • Module 13: Monitoring SQL Server
 • Module 14: Troubleshooting SQL Server
 • Module 15: Importing and Exporting Data