Microsoft Exel VBA – Makro

Sağlayıcı:Microsoft
Kategori:Office Applications
Eğitim Adı:Visual Basic Makro
Eğitim Süresi:3 gün

Eğitim Hakkında

Microsoft Excel içinde kullandığınız formüller, grafikler sizin için yeterli değilse bir adım ötesine geçmek için makro öğrenebilirsiniz. Eğitim sonunda, Excel’de sürekli tekrar edilen işlemleri otomatik hale getirebilmek için Visual Basic dilini öğreneceksiniz. Makrolar bir defa oluşturulduktan sonra farklı projelerde de tekrar tekrar kullanılabilmektedir.

Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

 • Macro kaydetme ve düzenleme
 • Klavye komutları, Hızlı Erişim Araç Çubukları veya Düğmelerin kullanımı gibi tüm macroları çalıştırmak için farklı teknikler kullanın.
 • VBA’yı kullanın ve Visual Basic Düzenleyicisi’ni inceleyin; Bir nesnenin özelliklerini değiştirmek; projeye bir modül eklemek; Bir prosedür için kodu yazın ve sonra çalıştırın ve rutin olarak arama yapmak için Nesne Tarayıcısı’nı kullanın.
 • Farklı veri tiplerinde değişkenler bildirerek verileri değiştirin; ifadeleri kullanarak verileri birleştirir, girişi kabul etmek ve çıktıyı görüntülemek için işlevleri kullanın; değişkenleri ve prosedürleri uygun kapsamda açıklayın.
 • Karar veren prosedürleri oluşturmak için karar yapılarını kullanın ve tekrarlayan görevleri gerçekleştirmek için döngü yapılarını kullanın.
 • VBA koduyla ilgili sorunların giderilmesi durumunda bir hata işleme rutini oluşturun

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

Excel bilgisi olan herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim İçeriği

Introduction

What is a Macro

 • Recording a Macro
 • Relative References
 • Running A Macro
 • Running A Macro From The Macros Dialog Box
 • Editing A Macro With Visual Basic
 • Assigning Macros to buttons and objects

Assigning a Macro to a Button on a Sheet

 • Assigning a Macro to a Drawn Object on a Sheet
 • Assigning a Macro to a Button on a Toolbar
 • Creating A Short-Cut Key To Run A Macro
 • Visual Basic Editor

Objects

 • Methods
 • Properties
 • Programming Tools
 • The Menu Bar
 • Editing Macros

The Visual Basic Editor

 • The Project Explorer
 • The Code Window
 • Procedures
 • Inserting Comments
 • Printing a Visual Basic Module
 • The Range Object

The Cells Property

 • The Range Property
 • Flexible Ranges
 • Range Contents
 • Building Formulae Control Structures

If…Then Decision Structures

 • Logical Operators
 • For… Loops
 • Do Loops
 • Event Handling

Vba Editing & Debugging

 • Auto Macros
 • Error Handling
 • Controls, Dialogue

Built-In Dialogue Boxes

 • Predefined Dialogue Boxes
 • Custom Forms  and Worksheet Forms
 • User-Defined Forms
 • Adding Form Controls
 • Form Control Properties
 • Control and Dialogue Box Events
 • Displaying and Dismissing a User Form
 • Handling Form Controls
 • Control Structures

Conditional Control Structures

 • Looping Control Structures
 • Non-Structured Statements
 • Subprocedures
 • Workbooks and Sheets

Activating a Workbook

 • Activating a Worksheet
 • ThisWorkBook, Running Code
 • Run Mode And Design Mode
 • Running Code From The Development Environment
 • The Project Explorer

Using The Project Explorer

 • The Properties Window

Changing A Property

 • Using Constants

Excel Constants and Variable Constants

 • Objects Properties and Methods

Controlling Objects with their Properties

 • Performing Actions with Methods
 • Performing Multiple Actions on an Object
 • Excel Objects

Objects, Properties and Methods

 • Getting & Setting Properties
 • Variables

Using Variables In Routines

 • Using Basic Functions

Inputbox Function

 • Msgbox Function
 • Using A Set Statement