Microsoft Querying Data With Transact-Sql (M20761)

Bu eğitim, öğrencilere Transact-SQL’i tanıtmak için tasarlanmıştır. Başlangıçta SQL Server müfredatındaki diğer eğitimler için bilgi ihtiyacı duyan öğrencilere ayrı bir eğitim şeklinde öğretilecek biçimde tasarlanmıştır. Daha sonra ise 70-761 kodlu...

Microsoft Querying Microsoft Sql Server 2014

Bu eğitimin temel amacı firma ve kurumlara nitelikli veritabanı uzmanları ve kalifiye elemanları kazandırmaktır. Bu eğitim programında yazılım programlarında veri analizi yapabilecek ,raporlama işlemleri için sorgular geliştirebilecek, ileri düzey raporlama...

Microsoft Developing Sql Data Models (M20768)

Bu eğitim SQL Server Denali’yi tanıtmakta, mantıksal tablo tasarımı, dizinleme ve dizin planlarını açıklamaktadır. Ayrıca, parametreler ve fonksiyonlarla birlikte görünümler ve saklı yordamlar dahil veritabanı nesnelerinin oluşturulmasına odaklanmaktadır. İşlemler, aynı...