Microsoft Access Eğitimi – Temel

Sağlayıcı:Microsoft
Kategori:Office Applications
Eğitim Adı:Temel Access Eğitimi
Eğitim Süresi:3 gün

Eğitim Hakkında

Microsoft® Office Access® 2016 hem sizin hem de kuruluşunuzun büyük miktarlarda verileri toplamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir. Bu programı kişisel veri yönetimi aracınız olarak kullanabileceğiniz gibi bir departman için ya da kuruluşun tamamı için uygulamalar geliştirmek amacıyla da kullanabilirsiniz. Bu eğitimde, yeni bir veritabanı oluşturarak, tablolar inşa ederek, form ve raporları tasarlayarak ve verileri birleştirmek, filtrelemek ve sıralamak amacıyla sorgular oluşturarak verilerinizi yönetmek için Access 2016’yı kullanacaksınız.

Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

Bu eğitimde, yeni bir veritabanı oluşturarak, tablolar inşa ederek, form ve raporları tasarlayarak ve verileri birleştirmek, filtrelemek ve sıralamak amacıyla sorgular oluşturarak verilerinizi yönetmek için Access 2016’yı nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

Bu eğitimi alan öğrenciler, Access 2016 ile çalışma deneyimi olan ve daha ileri düzeydeki becerileri öğrenmek isteyen veritabanı yöneticileri veya potansiyel veritabanı yöneticileridir.

Eğitim İçeriği

Access ile Başlama

 • Microsoft Access’e Giriş
 • Basit bir Access Veritabanı Oluşturma
 • Microsoft Access’de Yardım Alma ve Seçenekleri Yapılandırma

Tablo Verileriyle Çalışma

 • Tablo Verilerini Değiştirme
 • Kayıtları Sıralama ve Filtreleme

Veritabanı Sorgulama

 • Temel Sorgular Oluşturma
 • Bir Sorguda Verileri Sıralama ve Filtreleme
 • Bir Sorguda Hesaplamalar Yapma

Formları Kullanma

 • Temel Access Formlarını Oluşturma
 • Access Formlarında Verilerle Çalışma
 • Raporları Oluşturma

Rapor Oluşturma

 • Bir Rapora Kontroller Ekleme
 • Bir Raporun Görünüşünü Geliştirme
 • Bir Raporu Baskıya Hazırlama
 • Rapor Bilgilerini Düzenleme
 • Raporları Biçimlendirme

Katılımcılar, gelişmiş biçimlendirme araçlarını, araştırma araçlarını ve grafikleri nasıl kullanacaklarını, tabloları, grafikleri, üst bilgileri ve alt bilgileri nasıl oluşturacaklarını ve adres mektup birleştirmesini nasıl yapacaklarını öğrenecekler.

Eğitim, kullanılan sürüme göre kişiselleştirilecektir. Öğrenciler eğitim boyunca Microsoft Word 2010 – Seviye 2, Microsoft Word 2013 – Seviye 2 veya Microsoft Word 2016 Seviye 2 kullanarak ilerleyebilecektir.

Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

Bu eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılar şunları yapabilecektir:

 • Kullanıcı Arayüzünü Keşfetme
 • Şablonlar ile Çalışma
 • Stiller ile Çalışma
 • Maddelendirme ve Numaralandırma
 • Gelişmiş Sayfa Biçimlendirme
 • Köprüler
 • Zamandan Tasarruf Sağlayan Araçları Kullanma
 • Adres – Posta Birleştirme
 • Gönderme Seçeneklerini Kullanma
 • Grafiklerle Çalışma
 • Tablolarla Çalışma
 • Veriler ve Grafiklerle Çalışma

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

Bu eğitim, Microsoft Word hakkında bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılara yöneliktir.

Eğitim İçeriği

Kullanıcı Arayüzünü Keşfedin

 • Durum Çubuğu
 • Kısayol Tuşu İpuçları
 • Kavramsal Sekmeler

Şablonlar ile Çalışma

 • Şablon Oluşturma
 • Şablonu Değiştirme
 • Bir Belgeye Şablon Ekleme

Stiller ile Çalışma

 • Metinden Stil Oluşturma
 • Stiller Bölmesini Kullanma
 • Stilleri Değiştirme ve Silme
 • Stil Denetçisini Kullanma
 • Açık Biçimlendirmeyi Kullanma
 • Stilleri Yönetme

Maddelendirme ve Numaralandırma

 • Özel Maddelendirme ve Numaralandırma
 • Çoklu Seviyeli Liste Oluşturma
 • Numaralandırmayı Yeniden Başlatma veya Sürdürme

Gelişmiş Sayfa Biçimlendirme

 • Sütunları Kullanma
 • Sayfa Kesmelerini, Sütun Kesmelerini, Bölüm Kesmelerini ve Satır Kesmelerini Ekleme
 • Kesme Seçeneklerini Ayarlama
 • Boş Sayfa ve Kapak Sayfası Oluşturma
 • Sayfa Renkleri, Filigran, Sınır Çizgisi ve Yatay Çizgiler Ekleme
 • Üst Bilgi ve Alt Bilgi Ekleme
 • Üst Bilgi ve Alt Bilgi Galerilerini Kullanma
 • Galeriye Üst Bilgi veya Alt Bilgi Ekleme
 • Üst Bilgi ve Alt Bilgilerin Bağlantısını Kurma ve Kaldırma
 • Temaları Kullanma ve Değiştirme

Köprüler

 • Köprü Ekleme
 • Köprü Düzenleme
 • Köprü Kaldırma

Zamandan Tasarruf Sağlayan Araçları Kullanma

 • Heceleme ve Sözcük Sayısını Kullanma
 • Araştırma, Dil ve Çeviri Araçlarını Kullanma
 • Otomatik Düzeltmeyi Kullanma ve Özelleştirme
 • Tarih ve Saati Ekleme
 • Semboller ve Özel Karakterleri Ekleme
 • Akıllı Etiketlerle Çalışma

Adres – Posta Birleştirme

 • Adres Posta Birleştirme Sihirbazını Kullanma
 • Posta Şeridini Kullanma
 • Zarflar ve Etiketler Oluşturma

Gönderme Seçeneklerini Kullanma

 • Belge Fakslama
 • Belgeyi E-posta ile Gönderme
 • E-posta Özelliklerini Kullanma

Grafiklerle Çalışma

 • Resim ve Küçük Resim Ekleme
 • Görüntüleri Biçimlendirme ve Değiştirme
 • Başlık Ekleme
 • WordArt Nesnesi Ekleme ve Biçimlendirme
 • Otomatik Şekil Ekleme ve Biçimlendirme
 • Metin Kutuları Ekleme ve Biçimlendirme
 • Grafikleri Hizalama, Dağıtma, Gruplandırma ve Sıralama
 • Hızlı Parça ve Öbek Blokları Ekleme
 • SmartArt Ekleme ve Biçimlendirme

Tablolarla Çalışma

 • Tablo Ekleme
 • Tablo Seçimi Seçenekleri
 • Tablo Biçimlendirme
 • Tablo Yapısını Değiştirme
 • Tablo Çizme
 • Tablo Seçenekleri İletişim Kutularını Kullanma
 • Metni Tabloya Dönüştürme
 • Tabloyu Sıralama
 • Veriler ve Grafiklerle Çalışma
 • Denklemleri Ekleme ve Kullanma
 • Grafik Ekleme
 • Grafik Biçimlendirme
 • Grafik Seçeneklerini Değiştirme
 • Excel Tabloları ve Grafiklerini Gömme ve Bağlantısını Kurma

Bu eğitim, formülleri ve gelişmiş fonksiyonları nasıl kullanacağınızı, tabloları nasıl oluşturup biçimlendireceğinizi, nasıl sıralama ve filtreleme yapacağınızı, grafikleri nasıl ekleyip biçimlendireceğinizi ve bir çalışma sayfasını nasıl korumalı hale getireceğinizi ve tamamlayacağınızı öğretecektir. Yıldız işareti (*) bulunan maddeler sadece 2010 için öğretilmektedir. 
Eğitim, kullanılan sürüme göre kişiselleştirilecektir. Öğrenciler eğitim boyunca Microsoft Excel – Seviye 2 2010, Microsoft Excel – Seviye 2 2013 veya Microsoft Excel – Seviye 2 2016 kullanarak ilerleyebilecektir.

Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

Bu eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından kuruluşunuzla ilgili daha bilgili ve akıllı kararlar verebilmek için veri hesaplamalarının ve sunumlarının gücünden faydalanabileceksiniz. Fonksiyonlar ve listeler ile çalışacak, gelişmiş formüller oluşturacak, elektronik tablolarınızı koruma altına alacak ve özel görünümlerle çalışacaksınız.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

Bu eğitim, halihazırda Excel konusunda temel bilgi ve beceriye sahip olan ve verileri analiz etmek ve sunmak amacıyla Excel’deki üst düzey fonksiyonların bazılarından faydalanmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır.

Eğitim İçeriği

Tabloları Kullanma

 • Verilerden Tablo Oluşturma
 • Tablo Formatı ve Yapısını Değiştirme
 • Tabloda Yapılandırılmış Referansları Kullanma

Formüller ve Fonksiyonlar

 • Matematiksel İşleçleri Anlama
 • Otomatik Fonksiyonları Kullanma
 • İlişkili ve Mutlak Referansları Kullanma
 • Fonksiyon Şeridini ve Kategori Genel Görünümünü Keşfetme
 • Ekleme Fonksiyonu Sihirbazını ve İletişim Kutusunu Kullanma
 • Temel Metin, Finans, Tarih ve Mantıksal Fonksiyonları Kullanma
 • Formüllerde Hücre Aralıklarını Adlandırma ve Kullanma
 • Dizi Formüllerini Kullanma
 • Formülleri Denetleme
 • İzleme ve İzleme Oklarını Kaldırma
 • Gözcü Penceresini Kullanma

Sıralama ve Filtreleme

 • Temel Sıralama Seçeneklerini Kullanma
 • Gelişmiş Sıralama Seçenekleri
 • Otomatik Filtreleri Kullanma
 • Özel Otomatik Filtreler Oluşturma
 • Gelişmiş Filtreleri Kullanma
 • Veri Doğrulamayı Kullanma
 • Veritabanı Fonksiyonlarını Kullanma

Çalışma Kitabını Zenginleştirme

 • Semboller ve Karakterler Ekleme
 • Şekiller Ekleme ve Biçimlendirme
 • Şekilleri Değiştirme
 • SmartArt Kullanma ve Değiştirme
 • İmza Satırı Ekleme
 • Metin Kutuları ve WordArt Ekleme ve Biçimlendirme
 • Ekran Görüntüsü Kullanma
 • Nesneleri Bağlama ve Gömme

Koruma ve Nihai Hale Getirme

 • Koruma Ekleme
 • Koruma içinde Düzenlemeye İzin Verme Seçenekleri
 • Bilgi Paneli Seçenekleri*
 • Paylaşım Paneli Seçenekleri*
 • Doküman Denetleyiciyi Kullanma
 • Uyumluluk Kontrolü ve Nihai Olarak İşaretleme
 • Excel Seçeneklerini Özelleştirme

Görünümler

 • Özel Görünümler Oluşturma
 • Çalışma Kitaplarını, Sayfaları ve Hücreleri Gizleme
 • Dosya Özelliklerini Belirleme